Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Giấy mời số 01/CĐ-CYT ngày 5/1/2017 của Công đoàn Cục Y tế về Hội Nghị ban chấp hàng mở rộng

06/01/2017 15:30 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Giấy mời số 01/CĐ-CYT

Các tin khác