Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Giấy mời số 04-GM/ĐUC ngày 5/1/2017 của Đảng ủy Cục Y tê v/v Hội nghị triển khai công tác năm 2017

06/01/2017 15:31 GMT+7

 Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Giấy mời số 04-GM/ĐUC

Các tin khác