Thứ 4, 23/1/2019 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y chỉ thị số 16/CT-TW ngày 22/12/2017 của Ban chấp hành trung ương v/v Chỉ thị của Ban bí thư về tổ chức tết năm 2018

29/12/2017 10:18 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y chỉ thị số 16/CT-TW

Các tin khác