BỔ NHIỆM LẠI VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH CỤC PHÓ CỤC Y TẾ GTVT

01/06/2016 17:17 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT NGuyễn Văn Công trao Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Thành Lâm và bổ nhiệm đồng chí Phạm Tùng Lâm cho chức danh Cục phó Cục Y tế GTVT

Chiều nay, ngày 1/6/2016, tại Hội trường Cục Y tế GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT NGuyễn Văn Công đã trao Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Thành Lâm và bổ nhiệm đồng chí Phạm Tùng Lâm cho chức danh Cục phó Cục Y tế GTVT.