Công văn số 10/CĐCYT ngày 12/1/2018 của Công đoàn Cục Y tế vv Chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức, lao động trong dịp tết nguyên đán 2018

12/01/2018 16:53 GMT+7

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

 Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Công văn số 10/CĐCYT