Công văn số 456/CYT-NVYD ngày 4/7/2018 của Cục Y tế v/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

05/07/2018 0:11 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 456/CYT-NVYD