Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ GTVT v/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn giao thông đường thủy nội địa

29/12/2016 8:52 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y Chỉ thị số 11/CT-BGTVT

Các tin khác