Thứ 6, 24/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 292/CYT-NVYD ngày 31/5/2018 của Cục Y tế v/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018

31/05/2018 16:14 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 292/CYT-NVYD 

Các tin khác