Chủ nhật, 14/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Văn bản pháp luật về y tế

VIÊN CHỨC Y TẾ CÔNG CỘNG PHẢI CÓ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TỪ BẬC A2

14/09/2015 12:2 GMT+7

 Theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng, chức danh này bao gồm 03 phân hạng:

- Y tế công cộng (hạng III), phải đáp ứng tiêu chuẩn như: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Y tế công cộng hoặc bác sỹ trở lên chuyên ngành y học dự phòng; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Về chế độ lương được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Y tế công cộng chính (hạng II), phải đáp ứng tiêu chuẩn: tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên chuyên ngành y tế công cộng hoặc y học dự phòng; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng y tế công cộng chính. Về chế độ lương được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

- Y tế công cộng cao cấp (hạng I); phải tốt nghiệp chuyên khoa cấp II hoặc tiến sỹ chuyên nganh y tế công cộng hoặ y tế dự phòng; có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng về chức danh này. Chế độ lương được áp dụng hệ số lượng viên chức loại A3, từ hệ số lương 6,20 đến 8.00.

Trần Nam <nguồn: Vụ Pháp Chế - Bộ Y tế>