Chủ nhật, 14/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Văn bản pháp luật về y tế

Bác sỹ chính phải có thời gian giữ chức danh bác sỹ từ 6 năm

16/09/2015 16:13 GMT+7

 Đây là một trong những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với bác sỹ chính (hạng II) nêu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Ngoài việc phải có thời gian giữ chức danh bác sỹ (hạng III) tối thiểu 09 năm (trường hợp có bằng tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y học) hoặc 06 năm nếu có bằng tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II hay tiến sỹ y học hoặc tốt nghiệp bác sỹ nội trú (trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh bác sỹ hạng III tối thiểu là 02 năm), khi thăng từ chức danh bác sỹ, bác sỹ chính còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khác. Cục thể như: đã tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y học trở lên (trừ chuyên ngành y học dự phòng); có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí có yêu cầu...

Trần Nam <nguồn: Vụ pháp chế - Bộ Y tế>