Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn số 1035/CYT-TCCB ngày 30/12/2016 của Cục Y tế v/v báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

30/12/2016 16:4 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 1035/CYT-TCCB

Các tin khác