Chủ nhật, 14/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 457/CYT-NVYD ngày 4/7/2018 của Cục Y tế v/v ban hành danh mục thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

05/07/2018 0:13 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 457/CYT-NVYD

Các tin khác