Chủ nhật, 14/7/2024 Tin tức & Sự kiện  > Văn bản pháp luật về y tế

Áp dụng phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

25/09/2015 15:30 GMT+7

 Từ 01/6/2015 các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép áp dụng phương pháp và kỹ thuật mới theo Thông tư 07/2015/TT-BYT

Theo đó xác định kỹ thuật và phương pháp mới trong khám bênh, chữa bệnh phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

- Là phương pháp được nghiên cứu lần đầu tiên ở Việt Nam hoặc nước ngoài đã hoàn thành việc nghiên cứu lần đầu tiên ở Việt Nam hoặc nước ngoài đã hoàn thành việc nghiên cứu theo quy điịnh của Việt Nam hoặc nước sở tại, và được cấp Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu hay Giấy công nhận kết quả nghiên cứu.

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của ngước ngoài cho phép đã áp dụng chính thực tại ít nhất một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài nhưng lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

- Được Bộ Y tế phân loại phẫu thuật, thủ thuật là laoij đặc biệt, loại I, lần đầu tiên được áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cũng theo Thông tư này thì xác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi áp dụng các phương pháp mới phải đáp ứng điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình kỹ thuật, trang thiết bị y tế...

Down load TT 07/2015/TT-BYT

Trần Nam <nguồn: Vụ Pháp chế - Bộ Y tế>