Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 01/CYT-NVYD%TTBYT ngày 3/1/2016 của Cục Y tế vlv công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 46

05/01/2017 1:35 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 01/CYT-NVYD%TTBYT 

Các tin khác