Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 11/CYT-TCCB ngày 4/1/2017 của Cục Y tế v/v hướng dẫn đăng ký, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

05/01/2017 1:56 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế chuyên ngành 

Công văn số 11/CYT-TCCB

Phụ lục

Các tin khác