Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y Quyết định số 7292/QĐ-BYT ngày 13/12/2016 của Bộ Y tế v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiêu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 1/7/2016 theo chuyên đề và điều kiện đầu tư kinh doanh

06/01/2017 15:23 GMT+7

 Kính gửi: Các Bệnh viện, phòng khám đa khoa, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y Quyết định số 7292/QĐ-BYT 

Các tin khác