Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 16/CYT-TCCB ngày 6/1/2017 của Cục Y tế v/v nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định dịp Tết Đinh Dậu 2017

06/01/2017 15:25 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cục

Công văn số 16/CYT-TCCB

Các tin khác