Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn số 30/CYT-TCCB ngày 10/1/2017 của Cục Y tế v/v báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

10/01/2017 16:42 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cục

Công văn số 30/CYT-TCCB

Biểu mẫu

Các tin khác